نمونه کارهای میکس

Portfolio_3
توسعه اندروید
Portfolio_6_4
طراحی گرافیک
Portfolio_5_1
خلاقیت در مهارت
Portfolio_6
گرافیک وب
زندگی و کار